, -
 

პრაქტიკა/ სტაჟირება

პრაქტიკა/ სტაჟირება


საბუღალტრო კომპანია "ანაგელი" გთავაზობთ ბუღალტრული პრაქტიკის შესწავლას; წარმოების, ვაჭრობის, მიწოდების, და მომსახურების საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საფუძველზე.
პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარ–ჩვევების სწავლებაზე.
სტაჟიორებად მიიღებიან პირები, რომლებსაც აქვთ სურვილი პრაქტიკულად შეისწავლონ ბუღალტრული აღრიცხვა და საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა. სტაჟირების კურსი სრულად მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
● ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია. შედგენა/მოწესრიგება (ხელშეკრულებები და სხვა)
● პირველადი დოკუმენტაცია.
● ბრუნვითი უწყისი.
● სალაროს/ ბანკის დამუშავება. შემოსავალ-გასავლის ორდერი.
● შემოსავლები; რეალიზაცია - მომსახურება ( ინვოისების, ზდდ. ანგ.ფაქტ.)
● ხელფასები, უწყისი. (ხელფასები და მასთან გათანაბრებული განაცემები)
● ხარჯები, საქონლის შეძენა.
● დღგ - უკუდაბეგვრა. ჩათვლები/გადახდები.
● გადასახადები; დღგ, საშემოსავლო, მოგება, ქონება, საავანსოები.
● ძირითადი საშუალებები. ცვეთა/ამორტიზაცია, საქონლის ჩამოწერა.
● ბალანსი, მოგება-ზარალი, დივიდენდი, გადახურვები.
● RS.GE მუშაობა; ინფორმაციის მოძიება, შედარების ბარათი,
ზედდნადების ანგ/ფაქტურის (ნსაფ) შექმნა,
გაგზავნა , მიღება ამობეჭდვა, ექსპორტირება, გაფილტვრა.
● დეკლარაციების მომზადება და გადაგზავნა;
დღგ, უკუდაბეგრვა, საშემოსავლო, განაცემთა ინფორმაცია.
მოგების, ქონების წლიური დეკლარაცია.
ინდ.მეწარმის ,ფიზ/პირების წლიური დეკლარაცია.

კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე.(სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია დროის შემცირება ან გაზრდა)
ერთი თვის ღირებულება: 200 ლარი. კვირაში 3-ჯერ 2-3 საათი.
წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას.

მის: მ.კოსტავას 21; anageli@mail.ru www.bugalteria.ge www.anageli.ge 555 427 427 ; 322 921 204

საკონტაქტო ტელ

  • 555 427 427
  • 322 921 204

მისამართი

თბილისი

მ. კოსტავას 21

ელ ფოსტა

  • anageli@mail.ru
  • Facebook: anageli
  • skype: anageli
^