, -
 

ბუღალტერიის შესწავლა

ბუღალტერიის შესწავლასაბუღალტრო კომპანია „ანაგელი“ გთავაზობთ ბუღალტერიის შემსწავლელ კურსებს.
კურსში გაერთიანებულია თეორიული მაგალითები და პრაქტიკული ამოცანები ბუღალტრული აღრიცხვა და ანალიზი, საგადასახადო კოდექსი, ბიზნესის დაგეგმვა და ადმინისტრირება, ბიუჯეტის შედგენა რეალიზება.
ტრეინინგი იძლევა კომპლექსურ ცოდნას, როგორც კონკრეტულად ბუღალტრული აღრიცხვის და ანალიზის, ასევე ზოგადად ფინანსების სფეროში თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს ორგანიზაციის ბიუჯეტი; რა არის საწარმოო ხარჯები და როგორ აღირიცხება ისინი წარმოების დროს; რა არის ბუღალტრული აღრიცხვა, პასივი-აქტივი, ბალანსი, საბალანსო ანგარიშები, დებეტი–კრედიტი; როგორ აღირიცხება შემოსავლები, გასავლები და ხარჯები; რა არის და რისგან შედგება მოგება-ზარალის და ბალანსის უწყისები; როგორ ტარდება საბანკო ამონაწერები; როგორ ვმართოთ დოკუმენტები ონლაინ რეჟიმში საგადასახადო ვებ გვერდზე; როგორ აღვრიცხოთ ყველა ეს დოკუმენტი საბუღალტრო პროგრამა ორისში; როგორ დავარიცხოთ ხელფასები და როგორ უნდა შევავსოთ განაცემთა ინფორმაცია; რა არის საგადასახადო კოდექსი; რა გადასახადებია სავალდებულო არსებულ კოდექსში; რა განაკვეთებია დღევანდელი კოდექსით დადგენილი და როგორ უნდა დავიცვათ ზუსტი საგადასახადო ნორმები.
კურსის ხანგრძლივობა 3თვე.თვე. (სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია დროის შემცირება ან გაზრდა)
ერთი თვის ღირებულება: 200 ლარი. კვირაში 3-ჯერ 2-3 საათი. საღამოს საათებში.გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი
წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას.
მის: მ.კოსტავას 21; anageli@mail.ru www.bugalteria.ge www.anageli.ge 555 427 427 ; 322 921 204
[/center]

საკონტაქტო ტელ

  • 555 427 427
  • 322 921 204

მისამართი

თბილისი

მ. კოსტავას 21

ელ ფოსტა

  • anageli@mail.ru
  • Facebook: anageli
  • skype: anageli
^