, -
 

ბუღალტერიის შესწავლა

ბუღალტერიის შესწავლასაბუღალტრო კომპანია „ანაგელი“ გთავაზობთ ბუღალტერიის შემსწავლელ კურსებს.
კურსში გაერთიანებულია თეორიული მაგალითები და პრაქტიკული ამოცანები ბუღალტრული აღრიცხვა და ანალიზი, საგადასახადო კოდექსი, ბიზნესის დაგეგმვა და ადმინისტრირება, ბიუჯეტის შედგენა რეალიზება.
ტრეინინგი იძლევა კომპლექსურ ცოდნას, როგორც კონკრეტულად ბუღალტრული აღრიცხვის და ანალიზის, ასევე ზოგადად ფინანსების სფეროში თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს ორგანიზაციის ბიუჯეტი; რა არის საწარმოო ხარჯები და როგორ აღირიცხება ისინი წარმოების დროს; რა არის ბუღალტრული აღრიცხვა, პასივი-აქტივი, ბალანსი, საბალანსო ანგარიშები, დებეტი–კრედიტი; როგორ აღირიცხება შემოსავლები, გასავლები და ხარჯები; რა არის და რისგან შედგება მოგება-ზარალის და ბალანსის უწყისები; როგორ ტარდება საბანკო ამონაწერები; როგორ ვმართოთ დოკუმენტები ონლაინ რეჟიმში საგადასახადო ვებ გვერდზე; როგორ აღვრიცხოთ ყველა ეს დოკუმენტი საბუღალტრო პროგრამა ორისში; როგორ დავარიცხოთ ხელფასები და როგორ უნდა შევავსოთ განაცემთა ინფორმაცია; რა არის საგადასახადო კოდექსი; რა გადასახადებია სავალდებულო არსებულ კოდექსში; რა განაკვეთებია დღევანდელი კოდექსით დადგენილი და როგორ უნდა დავიცვათ ზუსტი საგადასახადო ნორმები.
კურსის ხანგრძლივობა 3თვე.თვე. (სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია დროის შემცირება ან გაზრდა)
ერთი თვის ღირებულება: 200 ლარი. კვირაში 3-ჯერ 2-3 საათი. საღამოს საათებში.გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი
წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას.
მის: მ.კოსტავას 21; anageli@mail.ru www.bugalteria.ge www.anageli.ge 555 427 427 ; 322 921 204
[/center]

ტენდერებში მონაწილეობა/კონსულტაცია/მომზადება

tenderსაბუღალტრო კომპანია „ანაგელი“ ტენდერებში მონაწილეობის მსურველებს გთავაზობთ დახმარებას სახელმწიფო შესყიდვების საიტზე (www.procurement.gov.ge) გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობაში
§ მოგიმზადებთ სატენდერო დოკუმენტაციას;
§ დაგეხმარებით ტენდერში მონაწილეობის პროცესში (ვაჭრობაში)
§ ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა 1, ფორმა 2, ფორმა 3.
§ სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების გეგმა გრაფიკი
§ დოკუმენტაციების შედგენა თქვენი ორგანიზაციის სახელით
შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი, რეკვიზიტები სარეკომენდაციო წერილი და სხვა აუცილებელი დოკუმენტაციის შედგენა ატვირთვაში.

მის: მ.კოსტავას 21; anageli@mail.ru www.bugalteria.ge www.anageli.ge 555 427 427 ; 322 921 204

Services in English. Обслуживание на русском языке. Türk dilinde Hizmetleri

English Language Services in English
მომსახურეობა ინგლისურ ენაზე
Russian Language Обслуживание на русском языке
მომსახურეობა რუსულ ენაზე
TurkishLanguage Türk dilinde Hizmetleri
მომსახურეობა თურქულ ენაზე

საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო მომსახურება

ორგანიზაციებს, ინდივიდუალურ საწარმოებსა და მცირე მეწარმეებს გთავაზობთ;
საბუღალტრო აღრიცხვის,მომსახურების წარმართვას;პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგება;
საბუღალტრო აღრიცხვის დამუშავება;საგადასახადო დეკლარირების უზრუნველყოფა;

● სასარგებლო რჩევები და რეკომენდაციები.
● ხელშეკრულებები (შედგენა/მოწესრიგება)
● ბრუნვითი უწყისი
● სალაროს/ ბანკის დამუშავება. შემოსავალ-გასავლის ორდერი
● საწარმოს შემოსავლები რეალიზაცია - მომსახურება (ინვოისების, ზდდ. ანგ.ფაქტ. გაწერა)
● ხელფასის უწყისი (ხელფასები და მასთან გათანაბრებული განაცემები)
● საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია (განაცემთა ინფორმაცია)
● დღგ-ის ყოველთვიური დეკლარაცია (ჩათვლები/გადახდები)
● სასაქონლო ზედდებული, ანგ/ფაქტურები (მარაგები/საწყობის-კონტროლი)
● საწარმოს ხარჯები (ყოველთვიურად)
● მოგების/ქონების გადასახადი, წლიური დეკლარაცია
● ინდმეწარმის /ფიზ პირების წლიური დეკლარაცია
● სრული ინფორმაცია-დოკუმენტაცია დამუშავდება ბუღალტრულ პროგრამაში.
● პერიოდულად ხდება საბუღალტრო ჩანაწრების შიდა აუდიტი
მოგაწვდით ინფორმაციას კომპანიის მდგომარეობის შესახებ.
სრულად დავიცავთ კონფიდენციალობას. რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია.

კომპანია ,,ანაგელი ‘’ დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა, ენერგიული და რაც მთავარია
კვალიფიციური გამოცდილი კადრებით, რაც აისახება ჩვენი და თქვენი კომპანიის საქმიანობაზე.

სრულად მოწმდება წინა წლებში გადაგზავნილი დეკლარაციები, ზედდნადებები, ფაქტურები, ჩათვლილი, გადახდილი/გადასახდელი დღგ, ხელფასები, საშემოსავლო და სხვა გადასახადები. შევადგენთ და მოვიძიებთ დაკარგულ საბუთებს. სრულად გამოვასწორებთ დაშვებულ შეცდომებს. დავაზუსტებთ დეკლარაციებს.შესაბამისად შესაძლებელი ხდება ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნება. საზოგადოებას ჩვენ კომპანიასთან აქვს აქტიური კონტაქტები რის საშუალებითაც იღებენ უფასო კონსულტაციებს და რეკომენდაციებს, რაც დაგეხმარებათ კომპანიის მართვაში. საბუთების შედგენა/მოძიებაში.

ჩვენს კომოპანიაში თბილი და მეგობრული გარემოა რაც აუცილებელია ურთიერთ თანამშრომლობისთვის.

თავად დარწმუნდებით როდესაც აღარ გექნებათ; უსაგნო პრობლემები, ჯარიმები, საურავები, არასრული ინფორმაცია, გაურკვეველი გადასახადები, უპასუხო კითხვები, მუდმივი შიში და რაც მთავარია

თქვენთვის ყოველთვის გვაქვს დრო!

ბუღალტრული საქმიანობა წარმოებს ჩვენს ოფისში, რაც საშუალებას გვაძლევს
მეტი ყურადღება დავუთმოთ ჩვენს სამუშაოს.

დამკვეთმა რეალურად უნდა იგრძნოს თავი დაცულად ზედმეტი პრობლემებისგან


მის: მ.კოსტავას 21; anageli@mail.ru www.bugalteria.ge www.anageli.ge 555 427 427 ; 322 921 204

ბუღალტერიის მოწესრიგება

ბუღალტერიის მოწესრიგება
ბუღალტერიის მოწესრიგება

პირებს, ორგანიზაციებს რომელთაც არ აქვთ საბუღალტრო პროგრამა,
არ აქვთ ნაწარმოები საბუღალტრო აღრიცხვა, ან ორგანიზაციაში საბუღალტრო აღრიცხვის ხარისხი დაბალია
გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენას საქმიანობის საწყისი პერიოდიდან.
შემოწმდება სრულად;
- წინა წლებში გადაგზავნილი დეკლარაციები,
- პირველადი დოკუმენტაცია, ბრუნვითი უწყისები და სხვა.
- გადასახადების კალკულაცია:
- ანგ/ფაქტურები, ჩათვლილი, გადახდილი/გადასახდელი დღგ.
- ხელფასების დარიცხვა - საშემოსავლო გადასახადები.
- ხარჯების დაზუსტება (საბუთების აღდგენა, მოძიება, შედგენა)
- წლიური ბალანსი: მოგება (დივიდენდის განაწილება)
- ქონება - ძირიტადი საშვალებები. ცვეთა და ამორტიზაცია. საავანსოები.
● შევადგენთ და მოვიძიებთ დაკარგულ საბუთებს.
● სრულად გამოვასწორებთ დაშვებულ შეცდომებს.
● დავაზუსტებთ დეკლარაციებს.
● არ გექნებათ გადასახდელი ჯარიმები.
● შესაბამისად შესაძლებელი ხდება ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნება.
● სრული ინფორმაცია-დოკუმენტაცია დამუშავდება ბუღალტრულ პროგრამაში.მსურველებს შეეძლებათ წაიღონ დაარქივებული მასალა (ბუღალტრული პროგრამა)
ფასები განისაზღვრება არსებული დოკუმენტაციის (საბუთების) მიხედვით

მის: მ.კოსტავას 21; anageli@mail.ru www.bugalteria.ge www.anageli.ge 555 427 427 ; 322 921 204

საკონტაქტო ტელ

  • 555 427 427
  • 322 921 204

მისამართი

თბილისი

მ. კოსტავას 21

ელ ფოსტა

  • anageli@mail.ru
  • Facebook: anageli
  • skype: anageli
^